הטלוויזיה הישראלית נשית, תל־אביבית ואנושית מאי פעם - הארץ