"אורי ואלה" מועמדת ב-12 קטגוריות בטקס פרסי הטלוויזיה - הארץ