המועמדים לפרסי אופיר: "פוקסטרוט" ו"געגוע" מובילים במועמדויות - ynet