הוכרזו המועמדים לפרסי אופיר: 13 מועמדויות ל"הערת שוליים"

כתבה שפורסמה בעיתון הארץ - פרסי אופיר 2011