בוקר טוב, אדון סידר: מה אפשר ללמוד מהמועמדויות לפרסי אופיר?