"הערת שוליים" מוביל את רשימת המועמדויות לפרסי אופיר