"שליחותו של הממונה על משאבי אנוש" זכה בפרס אופיר לסרט העלילתי הטוב ביותר