"שליחותו של הממונה על משאבי אנוש" זכה בפרס הסרט הטוב ביותר