נציג ישראל לאוסקר "שליחותו של הממונה על משאבי אנוש"