הוכרזו המועמדים לפרסי אופיר 2011: "הערת שוליים" עם 13 מועמדויות