"בוקר טוב, אדון פידלמן": מעולה לא רק בזכות ששון גבאי