"בוקר טוב, אדון פידלמן": הערת שוליים בקולנוע הישראלי