פרסי הטלויזיה הישראלית 2011: "פלפלים צהובים" הזוכה הגדולה