הוכרזו המועמדים לפרסי האקדמיה לטלוויזיה: HOT בראש עם 16 מועמדויות