שירילי דשא על "הנוער", המחאה החברתית והקשר עם פשנל