"עבודה ערבית", "סרוגים" ו"אננדה" בין המועמדות לפרסי הטלוויזיה

כתבה שפורסמה בהארץ, גלריה - פרסי אופיר 2011