פרסי הטלוויזיה: המועמדים

כתבה שפורסמה בישראל היום - פרסי אופיר 2012