מחיפה לבית לחם

כתבה שפורסמה בגלובס - פרסי אופיר 2011