הזוכה הגדולה: "עבודה ערבית"

כתבה שפורסמה בישראל היום - פרסי הטלוויזיה 2013