"הערת שוליים" במרכז

כתבה שפורסמה בכלכליסט - פרסי אופיר 2013