הסרט "בוקר טוב, אדון פידלמן" נרכש להפצה בארצות הברית

כתבה שפורסמה בהארץ - פרסי אופיר 2011