תמונות של פידלמן

כתבה שפורסמה Time Out תל אביב- פרסי אופיר 2011