האלמונית היפה

כתבה שפורסמה בישראל היום - פרסי אופיר 2011