המועמדים הבולטים לפרס אופיר

כתבה שפורסמה בכלכליסט - פרסי אופיר 2011