לילה טוב אדון סידר

כתבה שפורסמה במעריב - פרסי אופיר 2011