מהשוליים למרכז

כתבה שפורסמה במעריב - פרסי אופיר 2011