אחותי היפה

כתבה שפורסמה בפנאי פלוס - פרסי אופיר 2011