בוקר טוב, אדון פידלמן

כתבה שפורסמה בפנאי פלוס - פרסי אופיר 2011