וגם בשוליים

כתבה שפורסמה בפנאי פלוס - פרסי אופיר 2011