פרסי אופיר: "גט" הסרט הטוב ביותר, שני פרסים לדאנה איבגי