פרסי אופיר 2014: הוכרזו המועמדים, "מיתה טובה" מוביל