הוכרזו המתמודדים על פרסי אופיר 2015: שלושה סרטים בלבד עלו על המסכים - אידיבי