מי למעלה?

שעשועון -

מי למעלה?
שחקן משנה
שחקנית משנה
עריכת תמונה
תחקיר
הקלטה
ליהוק
X